Förslag till detaljplan för Spåningslanda etapp 2

Ett förslag till detaljplan har upprättats och är nu utställt för samråd.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder och förskola i ett naturnära läge i den nordöstra delen av tätorten.

Läs mer