Dubbelknut på dina soppåsar

Har du fått detta klistermärke på ditt sopkärl? Du är inte ensam! Klistemärket ska sitta på samtliga sopkärl i kommunen för att fungera som en påminnelse på att du inte ska lägga något löst material i det.

Varför vill vi detta?

Det håller ditt sopkärl renare och fräschare. Vi vill även arbeta förebyggande för att vara förberedda när det äntligen är dags för oss att sortera ut matavfall från de övriga soporna.

Att knyta dubbelknut gör att soporna stannar kvar i påsen.

År 2018 ska vi börja med matavfallsinsamling i hela kommunen och detta ska ske genom att färgen på soppåsarna avläses i en sopsorteringsanläggning. Matavfallet ska ligga i en speciell grön påse som du får från kommunen. Både påsen med matavfall och den andra soppåsen ska du lägga i samma kärl som du alltid haft. Sopbilen kommer och hämtar dina sopor och kör till en anläggning som sorterar matavfallet och de andra soporna var för sig med hjälp av kameror. Kamerorna registerar påsarnas färger och om innehållet har åkt ur påsen kommer det inte att kunna sorteras rätt.

Av matavfallet tillverkas biogas och biogödsel och de andra soporna förbränns i Ljungsjöverket precis som tidigare så att de blir fjärrvärme och el.

De sopor som materialåtervinns t.ex. förpackningar och tidningar blir det ingen skillnad på utan det sorterar du precis som tidigare.

Tack för att du knyter dubbelknut på dina soppåsar!

/Alvesta Renhållnings AB