Inbjudan till medborgardialoger om park- och naturmiljöer i Vislanda och Moheda

Medborgardialoger om parker och naturområden hålls i Vislanda tisdagen den 6 november kl 18 och i Moheda torsdagen den 8 november kl 18. Föranmäl er gärna!

Alvesta kommun bjuder in till medborgardialoger i Vislanda och Moheda om park- och naturmiljöerna i och kring tätorterna. Syftet är att identifiera värden, brister och utvecklingsmöjligheter.

Vilka park- och naturområden är värdefulla för vistelse, lek och rekreation i gröna miljöer? Finns det grönområden som är i behov av upprustning?

Kom och dela med dig av dina erfarenheter och upplevelser.

Dialogerna äger rum i:

Vislanda tisdagen den 6 november kl 18.00 i Vislandaskolans matsal Djupa Kajäng

Moheda torsdagen den 8 november kl 18.00 i Mohedaskolans matsal (ingång från mellanstadiet, norra sidan av skolan)

Vi vill gärna att ni föranmäler er till mötena. Det gör ni via epost eller telefon: 0472-15103 senast torsdagen den 1 november.

Välkomna!