Bygg dubbelspår mellan Växjö-Alvesta

Järnvägssträckan mellan Växjö och Alvesta har kapacitetsproblem vilket bidrar till tågförseningar. Därför måste planerna på dubbelspår mellan Alvesta och Växjö bli verklighet så snart som möjligt. Region Kronoberg, Växjö kommun och Alvesta kommun kräver nu att Trafikverket ska förstärka Kust till kust-banan.

I ett gemensamt pressmeddelande ställer Anna Fransson, Ordförande regionstyrelsen; Anna Tenje, Ledamot i regionfullmäktige och Kommunstyrelsens ordförande i Växjö och Per Ribacke, Kommunstyrelsens ordförande i Alvesta, krav på Trafikverket att förstärka Kust- till kustbanan med bland annat ett dubbelspår mellan Alvesta och Växjö.

- För att stimulera utvecklingen av regionen och kommunerna är det oerhört viktigt att arbetet för dubbelspår Alvesta-Växjö påbörjas snarast. Kapacitetsbristen på sträckan Alvesta-Växjö är ett nationellt ansvar, säger Anna Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

Region Kronoberg, Alvesta kommun och Växjö kommun anser att följande åtgärder ska finnas med i nästa nationella plan för infrastruktursatsningar, perioden 2018-2029:

  1. Byggnation av dubbelspår Gemla-Räppe
  2. Byggnation av mötesspår Grönsängen
  3. En grundlig åtgärdsvalsstudie genomförs för resterande sträcka, med ambitionen att bygga dubbelspår hela sträckan Alvesta-Växjö, där hastigheter upp till 200 km/h möjliggörs.

- Både Alvesta och Växjö är i en intensiv utvecklingsfas, bland annat när det gäller bostadsbyggande. I dag hämmas dock utvecklingen av osäkerheten kring järnvägskapaciteten för den aktuella sträckan, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

Hård belastning

Alvesta-Växjö är en av de hårdast belastade enkelspåriga bandelarna i Sverige. I nuläget trafikeras banan av 108 tåg varje vardag. Som mest trafikeras sträckan av fyra tåg per timme i vardera riktningen. 

- På sträckan passerar trafik inom Kronoberg men även till Kalmar, Blekinge, Jönköping och Skåne. Sträckan är Södra Sveriges getingmidja. Därför är åtgärder på denna sträcka av stor vikt för hela södra Sverige, säger Per Ribacke (S), kommunstyrelsens ordförande i Alvesta.

Mer information
Du hittar kontaktinformation och mer information på Region Kronobergs webbplats:
http://www.regionkronoberg.se/nyheter/bygg-dubbelspar-mellan-vaxjo-alvesta/