DP Aringsås 14:1 m.fl. (Aringsås nord, etapp 1)

Förslag till detaljplan är utställt för samråd under tiden 2017-10-30 - 2017-11-20.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för bostäder i ett naturnära läge i den östra delen av tätorten.

Planområdet finns beläget i östra delen av Alvesta tätort. Planområdet avgränsas av befintlig villabebyggelse i väst och naturmark i övriga vädersträck.

Samrådsmöte hålls tisdagen den 7 november i kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta, kl 18.00.

Läs mer om förslaget här.