Alvesta kommun säljer verksamhetsmark till expanderande företag

Pressmeddelande -Alvesta Kommun säljer totalt 45 000 kvm verksamhetmark till de två expanderande Alvestaföretagen; Biltransportservice Sverige och Gnutti Carlo. Verksamhetsmarken ligger på Ågårdsvägen i Alvesta och har fastighetsbeteckningen Alvesta 15:1. Det handlar om cirka 6 800 kvm mark för Biltransportservice och strax över 38 000 kvm för Gnutti Carlo.

- Vi är glada att vi kan genomföra den här affären och möjliggöra en framtida utveckling för båda företagen säger Ola Agermark näringslivsansvarig på Alvesta kommun. Vi har under en tid fört en dialog med både Biltransportservice och Gnutti som har varit mycket positiv där vi har försökt att få till en lösning som passar alla parter vilket vi nu lyckats med.

- För att säkra framtida expansioner har ledningen i Alvesta med uppdrag från ägarna i Italien genomfört en utredning angående möjligheten att förvärva industrimark väster om vår nuvarande fastighet. Vi är glada att vi kan genomföra detta förvärv och på sikt expandera säger Manfred Piesack på Gnutti Carlo

-  Vi har under flera år sett ett ökat behov av tunga biltransportfordon i takt med att nybilsförsäljningen sätter nya rekord äger Oskar Isling på Biltransportservice. Den svenska biltransportflottan är också ganska gammal, vilket skapar större behov även inom eftermarknaden. Alla leveranser av nya Rolfo-produkter sker från vår anläggning i Alvesta och vi har även vårt huvudlager för reservdelar här. Vi har tillsammans med Alvesta kommun hittat en lämplig lösning som möjliggör expansion av vår verksamhet under de närmaste åren fortsätter Oskar Isling på Biltransportservice

-  Det är full fart i näringslivet i kommunen och det är flera företag som bygger ut och också förvärvar mark för expansion. Just nu ser vi ingen avmattning ute bland företagen utan det ser fortfarande mycket positivt ut säger Ola Agermark, näringslivsansvarig på Alvesta Kommun.

Kontakt:
Ola Agermark, Alvesta kommun, tfn. 0472-15500
Oskar Isling, Biltransportservice, tfn. 0706-29 31 00
Manfred Piesack, Gnutti Carlo, tfn.  0472-26 80 67