Behöver din verksamhet expandera?

Behöver din verksamhet expandera?

Nu finns tillfälle att skaffa mer utrymme till din verksamhet. I Vislanda erbjuds en större industrifastighet som står ledig från årsskiftet 2016-2017.

Fastigheten är bebyggd till ca 20 procent, motsvarande 5 680 kvm verskstadsyta och 500 kvm kontor. Fastigheten ligger på Olvägen 1, Vislanda. 

Klicka här för att läsa mer om fastigheten.