Starta och driva företag

Starta och driva företag

Det är många som väljer att starta eget företag i Alvesta kommun. Vi tror inte att det är en slump. Vi tror att Alvesta är en god kommun att verka i som företagare.

De goda kommunikationer som omger kommunen och den dialog som kommun och näringsliv för tror vi är till nytta för alla. Det finns gott om stöd för den som vill etablera sitt företag i Alvesta kommun. Både NyföretagarCentrum och ALMI erbjuder råd och finns till för dig som nyföretagare.

NyföretagarCentrum

NyföretagarCentrum, som i huvudsak finansieras av det lokala näringslivet, samarbetar med både organisationer och myndigheter för att skapa så goda möjligheter till nyföretagande som möjligt. 

NyföretagarCentrum finns i Alvesta och fungerar som rådgivare för dig som funderar på att starta eget.

ALMI Företagspartner

ALMI Företagspartner är statligt ägt och har till uppdrag att underlätta utvecklingen av små och medelstora företag, samt att stimulera nyföretagandet. ALMI finns i varje län och har därför god kunskap om de regionala förhållandena. Alvesta kommun är delägare i ALMI som har sitt kontor i Växjö.

Skatteverket

Hos Skatteverket kan du som nyföretagare få information och hjälp med vilka blanketter som skall fyllas i för registrering av bolag, redovisning av skatt och moms etc.