Telefoniproblem

Telefoniproblemet innebär att det kan vara svårt att komma fram till våra fasta nummer. Mobiltelefonnumren funkar. Felsökning hos leverantör pågår. Det fungerar att ringa genom växeln. 0472 - 150 00 och bli kopplad.

Intern Service

Intern Service genomför uppdrag inom kommunen, det kan röra sig om vaktmästeri, flyttuppdrag, röjning, målning, montering av möbler, städning mm.

Inom intern service erbjuder vi arbetssökande arbetsträning, praktik eller arbetsmarknadsanställningar. Verksamheten utvecklas utifrån individers kunskaper och önskemål.