Etableringsverkstaden

Samhällsorientering med målgruppen nyalända vilka står långt från arbetsmarknaden. Projektet är starkt individanpassat och innehåller såväl uppföljning som coachning. Målet med projektet är att individen blir självförsörjande.

Syftet med insatsen är flerfaldigt. Dels är syftet att deltagaren skall få möjlighet att träna sin svenska i konkreta och vardagliga situationer och dels igenom att aktivt deltaga i insatsen få hjälp att själv skapa sig bättre förutsättningar för att närma sig arbetsmarknaden och nå egen försörjning.

Etableringsverkstaden vänder sig till utrikesfödda personer efter deras tvååriga etableringstid och högst uppnådd B-nivå på SFI. Målgruppen är personer som har haft svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden bland annat på grund av språkhinder och som har yrkeserfarenhet eller utbildning från sitt tidigare hemland.

Projektet drivs delvis med hjälp av medel från Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Hemsidan