Arbetsmarknadsavdelningen

Arbetsmarknadsavdelningen

Alvesta kommuns arbetsmarknadsavdelning verkar för att arbetssökande i alla åldersgrupper som har försörjningsstöd ska få en chans till att hitta en långsiktig lösning som till exempel kan vara jobb eller utbildning.

Vi arbetar kring frågor som rör arbete och självförsörjning där medborgarna hittar stöd och insatser som de är i behov av. Lämplig åtgärd kan till exempel vara matchning, utbildning, arbetsträning, praktik eller annan aktuell lösning.

Avdelningen ska fungera mer som en transfer, sluss och fokusera på att få individer närmare självförsörjning. Avdelningen erbjuder varje deltagare ett personligt schema utformat efter behov och vad som kan erbjudas för stunden. Allt vi jobbar med sker i samverkan med i första hand Arbetsförmedling men även andra aktörer.

Avdelningen har idag resurser som kan samverka med andra myndigheter, skapa nätverk med näringslivet, matcha, coacha, vägleda och hitta arbetsträning, praktik mm.