Vårdnadsbidrag

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 15 december 2015 beslutat att vårdnadsbidraget avskaffas från och med 1 januari 2016.

Familjer som redan har fått beslut om beviljat vårdnadsbidrag kan behålla bidraget för hela perioden man ansökt om.