Elevhälsovård

Elevhälsan är främst förebyggande och följer elevernas hälsoutveckling, fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och verkar för sunda levnadsvanor.

Elevhälsovård erbjuds alla elever i kommunens grundskolor och särskolan. Vi har även tillgång till skolläkare från vårdcentralen, cirka en gång i månaden. Detta bokas via skolsköterskan.

Skolsköterskan arbetar efter, av socialstyrelsens fastställda riktlinjer. Var god se rutinprogram

Som vårdnadshavare är du välkommen att höra av dig och få råd och stöd i frågor gällande ditt barns hälsa.

Enligt sekretesslagen har skolhälsovården tystnadsplikt. Den kan brytas med elevers eller föräldrars tillstånd.
Skolhälsovården delar även journalsystem med landstinget.
Elevhälsovården är kostnadsfri.

Vi ser oss som barns och elevers företagshälsovård där ledorden är: Hälsofrämjande Förebyggande Stödjande Tidig upptäckt. 

Kontaktuppgifter med elevhälsovården på respektive skola kan du se till höger.