Telefoniproblem

Telefoniproblemet innebär att det kan vara svårt att komma fram till våra fasta nummer. Mobiltelefonnumren funkar. Felsökning hos leverantör pågår. Det fungerar att ringa genom växeln. 0472 - 150 00 och bli kopplad.

Motorikpedagog

                                           Motorikpedagogens Uppdrag:

Vid behov kartlägga barn och elevers psykomotorik, samt handledning till pedagoger och föräldrar.

Syftet är att på ett tidigt stadium kunna se och hjälpa varje barn som inte har automatiserat sina motoriska förmågor. När barnets rörelser blir automatiserade underlättas förutsättningarna att klara av skolsituationen.