Upptäcka

Hur upptäcker vi elever med läs- och skrivsvårigheter?


I hela kommunen görs varje år olika tester för att hitta elever med läs- och skrivsvårigheter.

Förskoleklass
Under året i förskoleklass finns två kontrollstationer, då barnens språkliga medvetenhet kollas.
I september månad genomförs en enkel tal- och språkscreening. Förskollärarna undersöker om det fortfarande finns språkljud, eller kombinationer av språkljud som vållar problem. Man tar också reda på hur långt barnen kommit i sin språkliga medvetenhet.
I maj månad görs Fonolektestet med samtliga barn. Fonolektestet visar hur barnens fonologiska förmåga ser ut. Man bedömer förmågan att höra vilket ljud som kommer först i ett ord samt förmågan att sätta ihop olika fonem till ett ord, så kallad syntes.

År 1
Bokstavskoll Ht

Ev.omtest Fonolek

SLUS

År 2
Ordkedjetest

SLUS

År 3
Vilken bild är rätt? Lästest Ht

Nationella prov

SLUS

År 4
Läskedjor Vt

SLUS-slutredovisning (dec)

År5
DLS Lästest 4 delar Ht

-Läsförståelse
-Läshastighet
-Ordförståelse
-Rättstavning

År 6
Nationella prov Vt

År 7
Läskedjor Vt

År 9
Nationella prov