Bild- och Elevvårdspedagog

                                             Uppdrag: 
Arbetar med anpassad bildverksamhet för barn och ungdomar med behov av upplevelse-, språk-, social- och finmotorisk träning.

Mobilt språkstöd, tillfälliga observartioner samt elevstöd i skolan.

Handledning och utbildning av personal hör också till uppgifterna.