Telefoniproblem

Telefoniproblemet innebär att det kan vara svårt att komma fram till våra fasta nummer. Mobiltelefonnumren funkar. Felsökning hos leverantör pågår. Det fungerar att ringa genom växeln. 0472 - 150 00 och bli kopplad.

Mottagande i särskolan

Beslut om mottagande i särskolan är en myndighetsutövning. Handläggningen av mottagande i Särskolan, utförs av samma person som är LSS-handläggare för barn och ungdom.

För att en elev ska tas emot i särskolan ska föräldrarna ansöka om det. Innan beslut kan fattas måste det finnas ett beslutsunderlag. I beslutsunderlaget ska finnas psykologutlåtande med begåvningsbedömning, läkarutlåtande, pedagogisk utredning samt social utredning.

För att man ska få läsa enligt särskolans kursplan ska man ha en utvecklingsstörning eller autismdiagnos.

Det är frivilligt att gå i särskola.