LSS-hantering

LSS står för Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Det är en rättighetslag för vissa personer med utvecklingsstörning och andra stora och varaktiga funktionshinder. Lagenstadgar ett antal insatser som den enskilde kan söka.


LSS-handläggaren informerar om LSS, tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser.


Insatserna verkställs av en verkställare/verksamhetschef.