Skolkurator

Skolkuratorns huvudsakliga uppgift inom det psykosociala arbetet är att finnas till för eleverna på våra skolor. Skolkuratorn arbetar förebyggande och medverkar på olika sätt i skolornas elevhälsoarbete.

Som skolkurator medverkar man med psykosocial kompetens på tre nivåer i elevvårdsarbetet:

    Individnivå- socialt behandlingsarbete med enskilda elever.
    Gruppnivå - förebyggande arbete med elever i grupp, såsom samtal och värderingsövningar.
    Organisationsnivå- ingå som resurs i olika delar av skolorganisationen och samarbeta med samhällets övriga myndigheter och institutioner som likaså har barn och ungdomar som målgrupp.

Andra arbetsområden skolkuratorn har är exempelvis:

    Att bistå med råd och stöd till föräldrar i personliga och sociala frågor.
    Delta i samrådsmöten på kommunens högstadieskolor.
    Medverka i planering och genomförande av psykosocialt förebyggande arbete.
    Individuella samtal och gruppsamtal i ART (AgressionReplacementTraining).
    Skolsocial utrednings/ kartläggningsarbete av enskild elev på uppdrag av rektor.
    Skolkuratorn arbetar även med MI (Motiverande samtal).