För företagare/arbetsgivare

Nu har du som företagare i Alvesta kommun chansen att visa upp just din verksamhet och bidra till väl underbyggda studie- och yrkesval för våra framtida världsmedborgare!

Från och med hösten 2018 gäller ny lagstiftning om obligatorisk prao för elever i grundskolan. Det innebär att eleverna har rätt till minst 10 dagars prao. Vi anser att prao på sikt kan vara ett steg på vägen för kommunens kompetensförsörjning.

”De yrken man inte väljer, är de som man inte vet om”

Organisering av prao
Utbildningsförvaltningen har tagit fram riktlinjer för hur prao kommer att organiseras för kommunens tre högstadieskolor i årskurs 8 och 9. Eleverna i årskurs 8 och 9 kommer att ha en praoperiod under båda läsåren. praoperioderna kommer att vara utspridda mellan skolorna för att de inte ska krocka med varandra och för att öka möjligheten till att alla elever ska hitta en praoplats. Vi hjälper er med det praktiska kring att ta emot praoelever.

Intresserade av att ta emot praoelever?
Vi hoppas att ni vill vara med och bidra till att våra ungdomar får möjlighet till en inblick i dagens arbetsliv, för att de ska kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval i framtiden. Kanske är det just ditt företags framtida medarbetare som gör prao hos er.

Utbildningsförvaltningen anser att prao ska fungera som;

  • En möjlighet att visa upp kommunens olika verksamheter.
  • En möjlighet att visa på mångfald av branscher och yrken.
  • En möjlighet som inte ska begränsas av kön, kulturell- eller social bakgrund.
  • En möjlighet till att samla kunskaper och förståelse för arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval.
  • En möjlighet till personlig utveckling för individen (våga, ta ansvar, fullfölja).

Ert företag kommer under våren 2019 att bli kontaktade av kommunens prao-samordnare för vidare information.

Du kan redan nu anmäla ditt intresse genom att registrera ditt företag i vår praobanksportal www.samverka.nu

Välj Alvesta kommun och grundskola alt. kontakta prao-samordnaren.