För elev och målsman

Prao står för praktisk arbetslivsorientering och ska genomföras i grundskolan. Prao är ett viktigt inslag i skolans arbete med omvärlden.

Information inför prao för elev och vårdnadshavare

Syftet med prao är att ge eleverna en första introduktion till arbets- och näringslivet. För många elever är prao den första riktiga kontakten med ett arbete och därför en upplevelse som i hög grad formar deras syn på yrkeslivet.

Under praon har företagen och den offentliga verksamheten i kommunen möjlighet att visa eleverna vilka olika framtida yrken som finns innan eleven bestämmer sig för vidare studier i gymnasieskolan. Utformningen av arbetsuppgifterna styrs i hög grad av just den plats du väljer.

Sedan hösten 2018 är prao obligatoriskt för grundskolan årskurs 8 och 9. Det är således huvudmannens (kommunens) ansvar att alla elever blir erbjudna en praoplats. Det betyder inte att eleven på egen hand kan ordna med en praoplats, men skolan behöver godkänna den. Eleverna får inte ordna med egen arbetsplats om denna redan finns i vår egen praobank på Samverka.nu.

Prao är en del av undervisningen och syftet är att du som elev ska utvecklas och upptäcka nya sidor hos dig själv, få kunskaper om yrken och om arbetslivet i stort. Praon ska också få dig att se kopplingen mellan skola, utbildning och arbete för att skapa tankar inför kommande studie- och yrkesval. För de allra flesta är prao den första kontakten med arbetslivet. Det är också här du kan få din allra första arbetsreferens. En referens är ett företags omdöme om dig som medarbetare. Den använder du när du ska söka arbete, både sommarjobb, extrajobb och fast anställning.

Organisering av prao
Prao ska genomföras i årkurs 8 på vårterminen och årskurs 9 på höstterminen fördelat på 5 arbetsdagar per termin. Ambitionen är du ska genomföra en period inom den privata sektorn och en period inom den offentliga sektorn. Vilken verksamhet som din prao kommer att vara riktad mot kommer att variera mellan årskurs och skola, detta för att kunna skapa ett så bra flöde som möjligt. Skolorna kommer att ha sina prao-perioder utlagda under olika veckor för att öka möjligheten till att hitta arbetsgivare som tar emot.

Egen praoplats
Får anordnas av eleven själv. Skolan måste godkänna arbetsplatsen och arbetsplatsen behöver registreras på Samverka.nu. Eleverna får inte ordna med egen arbetsplats om denna redan finns på Samverka.nu.

Vi hoppas att prao kommer bli ett verktyg för dig som elev så du kan göra väl underbyggda studie- och yrkesval i framtiden.

Mer information kommer längre fram när det närmar sig, men det kan redan nu vara klokt att börja fundera över lämplig prao-plats.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljön omfattas av de generella lagar och förordningar som finns gällande arbetsmiljö. Det finns även särskilda bestämmelser för minderåriga personers arbetsmiljö, detta ansvar delar skolan och arbetsplatsen på. Läs mer om arbetsmiljö och minderårigas arbetsmiljö genom att klicka på länkarna eller gå in på arbetsmiljöverkets hemsida och sök på titlarna.

Så får barn och unga arbeta

Minderårigas arbetsmiljö

Tillämpning av riskbedömning

Eleverna får max arbeta 7h per dag exkl. lunch och eleven får inte arbeta mellan 20:00 – 06:00.

Eleverna får bara ha ett lätt och ofarligt arbete. Arbetet får inte innebära stort ansvarstagande eller vara fysiskt eller psykiskt tungt (se 4 § AFS 2012:3). Eleverna får till exempel inte utföra tunga lyft eller arbeta i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter. Eleverna får aldrig sälja åldersreglerade varor som snus, alkohol och tobak.

Ersättning för ev. mat- och reseutgifter
Ersättning för mat eller resor till och från praoplatsen ges normalt inte. I första hand ska lunch ätas på närmaste kommunala skola. För resor gäller i första hand att ingen ersättning ges om avståndet (från skolan eller hemmet) till praoplatsen är mindre än 2km. Mer om bestämmelserna och blanketter för ansökan om ersättning finns på schoolsoft och samverka.nu.

Spara alla kvitton för utlägg.

Säkerhet och försäkring
Alla säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen ska följas.

För både minderåriga och vuxna som arbetar gäller arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. För personer under 18 år gäller särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter.

Eleven är försäkrad genom skolans olycksfall-, ansvars- och reseförsäkring, alla tillbud/skador ska omgående anmälas till skolan omedelbart.

Ansvariga handläggare
David Knutsson – Praosamordnare
Linda Widetoft - Studie- och yrkesvägledare