Virdaskolan

Virdaskolan, exteriör

Virdaskolan

Det här är Virdaskolan:


Virdaskolan består av morgonfritids, skola, eftermiddagsfritids och korttidsboende.