Alvesta - Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Administration

Expeditionen/Sjukanmälan
Helene Broms Lindsten
Tel. 0472 - 345 20

Rektor
Jakob Sträng
Tel. 0472 - 345 21

Skolsköterska
Peter Rosholm
Tel. 0472 - 153 37

Bitr rektor
Victoria Hagberg
Tel. 0472 - 345 29

Vaktmästare
Tommy Nilsson
Tel. 0472 - 153 90

Skolkurator
Josefine Stark 
Tel. 0472-151 62

Specialpedagog F-6
Marie Petersson 
Tel. 0472 - 345 40

Specialpedagog 7-9
Annika Palm 
Tel. 0472 - 345 40

 

Arbetsrum F-3
Tel.0472-345 46

 

 

 

Fritidshemmet
Tel.0472-345 46

 

 

 

Fritidsgården
Tel.0472-34524

 Köket
Tel.0472-34526