Kontaktuppgifter

Administration

Expeditionen/Sjukanmälan
Helene Broms Lindsten
Tel 0472 - 345 20

 

Rektor
Jakob Sträng
Tel 0472 - 345 21

Skolsköterska
Peter Rosholm
Tel 0472 - 153 37

 

 

Bitr rektor
Victoria Hagberg
Tel 0472 - 345 29

Vaktmästare
Tommy Nilsson

Tel 0472 - 153 90

 

Skolkurator
Josefine Stark

Tel 0472-151 62

Specialpedagog F-6
Marie Petersson

Tel 0472 - 345 40

 

Specialpedagog 7-9
Annika Palm

Tel 0472 - 345 40

 

 

 

 

Arbetsrum F-3
Tfn.0472-345 46

 

 

 

 

 

Fritidshemmet
Tfn.0472-345 46

 

 

 

 

 

Fritidsgården
Tfn.0472-34524

 

 Köket
Tfn.0472-34526