Arbetslag F-3

Personal läsåret 2016-2017

Förskoleklassen

Tfn. 34546

Susanne Aronsson

E-post

Camilla Bellenby

E-post

Zandra Nilsson

 E-post

 

 År 1

Tfn. 34546

Jessica Andersson E-post
Linda Wiezell E-post
 

 År 2

 Tfn. 34546

Åse Gunnarsson

E-post

Sara Jonasson

E-post

 
År 3  
Annika Lönn  E-post

Charlotte Gerthardt Hultemark

 E-post
   

F-3:s värdegrundsmål under

läsåret 2015-2016

 

Vårt mål är att barnen samarbetar och låter alla vara med och på så sätt får förståelse för varandras olikheter. I detta arbete ingår även att påverka hur barn samtalar med varandra.

 Metod

  • Etiska ringen

  • Massage varje vecka

  • Integrerade grupper så att eleverna får en personlig relation till varandra.

  • Samarbetsövningar i olika konstellationer.

  • Tydlig inramningar av dagen

  • Tydliga regler på vad som gäller på innebandyplanen och fotbollsplanen, SkolIF pratar med eleverna.

  • Etikpass

  • Vett och etikett –tema

 

Utöver detta har vi klassråd, där vi bl.a. diskuterar skolans trivselregler, klassens regler…