Författarbesök

Vislandaskolan tillsammans med Biblioteket har bjudit in författaren Peter Barlachs till skolan för att möte eleverna i år 9 och de som har projektet "Skriva". Han pratade om sitt skrivande och hur han arbetar. Detta är en del av samarbetet mellan skolan och biblioteket som utmynnar i en novelltävling till våren. Projektet finansieras av ”Skapande skola”.

Bild

Bild

Bild

Bild