Matematikprojekt

Vislandaskolan har tillsammans med andra skolor i kommunen arbetat med ett matematikprojktet under höstterminen 2009. Syftet är att göra matematiken mer laborativ där eleverna får träna sitt "mattetänk" mer praktiskt och att lärarna ska få stöd i detta arbete. Projektmedlen kommer från den nationella satsningen och givit kommunen och skolan möjlighet att köpa in laborativt material till klasserna i år 4-6 samt under hösten haft en matematikutvecklare på 50 %.


Massor av aktiviteter i hela klassrummet.

Ibland är det enskilda uppgifter.

Spel är ett givet inslag.

Att få bilden att fungera i en spegel är inte alltid enkelt.

Eleverna kan arbeta med olika saker samtidigt.

Suduko.

Även föräldrarrådet har testat på materialet.