9:ornas Konstutställning

En utsällning för alla smaker och åldrar med 9:ornas avslutningsarbeten i bild. Mycket vackert, tänkvärt, roligt och - imponerande!

Eleverna har arbetat med att kopiera konstverk, göra repliker på konstverk ochgöra postmoderna konstverk.

Arbeten av Martin Nässert, Cazandra Waern,

Oskar Svensson och Lucas Petersson

Konst av Marija Vorgic och Linn%uFFFDPetersson

Postmodern konst av Rasmus Berglund

Bildcollage av Ann Nilsson

Fotoarbete av Sara Erlandsson

Arbete av Julia Andersson