Idrottsskola i Vislanda

Vislanda Skol IF har under fyra dagar genomfört en idrottsskola där unga ledare leder ungdomar i fotboll och gymnastik. Den 23/6 avslutades aktiviteterna med uppvisning av olika moment i gymnastiken. Tack alla unga och "gamla" ledare som hjälpt till.