Kvalitetsredovisningar

Vislandaskolan gör varje år både utvärderingar och uppföljningar på dess verksamhet. Detta beskriv i kvalitetsrapporten du finner nedan.

Läsåret 2007/2008

Läsåret 2008/2009

Läsåret 2009/2010

Läsåret 2012-2013