Från höstterminen 2010

JULAVSLUTNING 2010

Måndagen den 20 december avslutning i kyrkan för:
7 – 9 kl 18.00
Ingen skolskjuts på kvällen.

Tisdagen den 21 december avslutning i kyrkan för:
F – 3 kl 08.30
4 – 6 kl 10.00

Skolskjutsarna går direkt till kyrkan för F – 3. Eleverna slutar efter avslutningen i kyrkan.

År 4 – 6 samlas i skolan kl 8.30 Eleverna går till kyrkan. Efter avslutningen i kyrkan slutar eleverna

Skolskjutsarna går hem kl 11.15. Enda hemturen denna dagen.

Alla är välkomna till kyrkan! Det är bra om ni samåker eftersom det är begränsat med parkeringsplatser.

Fritidsgården är öppen t o m måndagen den 20 december, då har vi öppet mellan kl 20.00 – 23.00. Öppnar sen igen fredagen den 7 januari 2011.


God Jul och Gott Nytt år
önskar
Robert Eriksson
med personal

Vislandaskolans Lucia 2010 Ebba Selander

Bild

Se fler bilder i Fotogalleriet!

Vislandaskolan tillsammans med Biblioteket har bjudit in författarenPeter Barlachstill skolan för att möte eleverna i år 9 och de som har projektet "Skriva". Han pratade om sitt skrivande och hur han arbetar. Detta är en del av samarbetet mellan skolan och biblioteket som utmynnar i en novelltävling till våren. Projektet finansieras av ”Skapande skola”. Se fler bilder.

Bild

 

Den23 novembervar det föräldraråd på skolan.Det sombehandlades var blandannatlikabehandlingsplanen och Tema föräldramöten. Till protokoll.

Den årliga turneringen i innebandy som arrangeras av Vislanda skol IF för eleverna i år 7-9 är genomförd. Vinnarna presenteras på Vislanda Skol IF hemsida. Tack till ett mycket bra genomfört arrangemang.

Vislandaskolan tillsammans med Biblioteket har bjudit in författaren Petter Lidbäck till skolan för att möte eleverna i år 7-8. Han pratade om sitt skrivande och hur han arbetar. Detta är en del av samarbetet mellan skolan och biblioteket som utmynnar i en novelltävling till våren. Projektet finansieras av ”Skapande skola”.
Under läsåret planeras fler författarbesök till både 4-6 och 7-9.

Bild

Den 5 oktober kommer det första mötet i föräldrarådet. Där behandlas blandannat kvalitetsrapporten, nulägesanalysen av likabehandlingsplanen och skolinspektionens rapport. Läsprotokollet.

Bild

Vislandaskolan genomförde den 16.09.10 skoljoggen för hela skolan. Alla på skolan deltog i en klasstävling. Även i år fick de som ville, lämna en liten "springpeng". Se fler bilder i Fotogalleriet!

Bild

Se fler bilder i Fotogalleriet!

Eleverna i åren 4-6 har under förmiddagen den 7 spetember varit på Tallevi och tävlat i olika samarbetsgrupper. Se fler bilder i Fotogalleriet!

Skolstarten är en dag där alla, barn som förälder, är fulla av förväntningar. Eleverna i år 2 sjöng och efter det släppte alla varsin ballong. Vi hoppas på svar på vart resan gick för årets ballonger.

2010-08-20

Text och foto: Emma Nilsson, Smålandsidrotten.


Vislanda Skol IF har under våren arbetat med att planera en studieresa till Karlstad inom Smålandsidrottens projekt ” Morgondagens idrott”. Mellan den 16-17 augusti bar det av till Karlstad med ett späckat schema.

Under måndagen fick 22 ungdomar från Vislanda Skol IF prova på att segla tillsammans med andra ungdomar från Kronoparkens Idrottsskola i Karlstad. En helt ny upplevelse för samtliga smålänningar! Därpå följde en trekamp, bland annat skattjakt i Karlstad centrum, här fick Vislanda ungdomarna förlita sig på ungdomarna från Karlstad.

- På torsdagen besökte vi Löfbergs Lila Arena och fick där en guidad tur. Därpå åkte vi till Idrottens hus och fick bland annat information om Värmlands Idrottsförbund samt om Värmlands Skolidrottsförbund och hur de jobbar, berättar Emma Nilsson, utvecklingskonsulent på Smålandsidrotten.

Under hösten kan det bli ett återseende i de småländska skogarna då Kronoparkens Idrottsskola kanske styr kosan till Vislanda.

Då Barn och Ungdomsnämden har givit förskola och fritidshemmen möjlighet till att stänga ett tillfälle per termin för planering och utvärdering kommer Vislanda Fritidshem att stänga den 1/11-10. Detta för att planera och utveckla verksamheten ytterligare.