Från läsåret 09-10

Vislanda Skol IF har i år arrangerat en idrottskolan för barn mellan 6-12 år. De olika aktivieterna är fotboll och gymnastik och det har varit ett 30-tal barn. Se fler bilder.

Under veckan som gått har det varit många olika aktivieter. Många avslutande arbetet samt en del roliga evenemang som tex brännboll. I de äldre åren deltog även lärarna men gick tyvärr inte vidare från gruppspelet.

F-3 i tävlingstagen.

Finalen gick mellan 9 b och 9 c där slutligen 9 c vann.

För tredje året i rad genomfördes en novelltävling för eleverna i åren 7-9. Det är ett sammarbete mellan Vislandaskolan och Vislanda bibliotek där vinnaren får 3000 kr och en resa till bokmässan. Alla som lämnar in ett bidrag får sin novell publicerad i en novellsamling som finns att köpa eller lånda på biblioteket. Årets vinnare blev Kajsa Haagen med novellen "Vit himmel, vit ängel, vita känslor".

Fv Sussanna Eriksson, Lars Lind%uFFFD Kajsa Haagen och Mathias Johansson.

Eleverna har under en period arbetat med att skapa framtidsdrömmarna i ett collage. De har arbetat med olika metoder vilket även visas i deras arbete (år 9). I år 6 har man arbetat med att skapa masker.

Syftet med Öppet Hus på Vislandaskolan är att föräldrar och allmänhet i övrigt ska få möjlighet att se hur elever och lärare på Vislandaskolan arbetar. Öppet hus ger möjlighet att följa med på lektioner att prata med såväl lärare som elever och att få en inblick i vardagen för ett barn, en tonåring i skolan.

Bild

Se fler bilder i Fotogalleriet!

Skärtorsdagen genomförde SkolIF en volleybolltunering för alla i år 7-9. Klasserna var utklädda och i detta spelade man volleyboll. Vinnare av årets tunering var 8 a. Till detta utdelas även ett hederspris till "damerna i fiket".

SpelVinnare

Spel i sporthallen. Vinnare av tuneringen

Glad påsk önskar "damerna i fiket".

Den 23 marsträffades Vislandaskolans föräldraråd. Det som behandlades var information från elevrådet, trivselregler, enkät från 7-9 samt åtgärder för att främja likabehandling. Se protokoll.

År nio har börjat ett hälsotema där kost och motion är på schemat. Vikten av att äta frukost var en del vilket man i praktiken prövat. Vi riktar ett tack till de som givit oss lite extra att ha på bordet.

År 7 på Vislandaskolan har testat ett nytt sitt att orientera. Det sker med hjälp av datorer och gps. Man är uppdelad i lag om 4 varav 2 är ute med gps och två som sitter inne och följer dem på Internet. De pratar med varandra via Walkie talkie. Se fler bilder.

Barnen i F-3 har under en härlig vinterdag deltagit i en del lite roligare och annorlundaOS grenar som avslutning på hälsotemat.

Bild

Se fler bilder från dagen i Fotogalleriet!

  • med lekar i snön
  • brödbak i skogen
  • film om hälsa
  • diskussioner och bild om mat

Bild

Se fler bilder i Fotogalleriet

I måndags hade F-1 en lite roligare gympalektion. Det var dags att snöra på sig skridskorna och tasig ut på den fina isen på skolgården. Det var första gången för en del barn som visade sig vara jätteduktiga.

Se fler bilder!

 

Under natten kom snön och när alla skulle ut på morgonen hade skolskogen fyllts av snö. F-3 har varit ute hela dagen och haft aktiviteter som klappjakt, frågestund i dommarringen, sång på scenen och varm saft serverades vid elden. Se fler bilder.

Måndagen den 14 december genomfördes luciafirandet på Vislandaskolan. på förmiddagen tågade lucian Tove Åhsberg med följe in i sporthallen med mycket sång och glädje. På eftermiddagen genomfördes en konsert för annhöriga vilket var uppskatta. Se fler bilder.

Grimslövs folkhögskolan arrangerade en hälsodag för Vislandaskolans elever i åren 8-9. Det var en rad olika stationer där eleverna fick pröva på massage, nya idrotter, kostlära och måltänkande. Tack till Grimslövs folkhögskola och eleverna på friskvårdsprogrammet för en väl arrangerad dag. Se fler bilder.

Vislandaskolan har tillsammans med andra skolor i kommunen arbetat med ett matematikprojktet under höstterminen. Syftet är att göra matematiken mer laborativ där eleverna får träna sitt "mattetänk" mer praktiskt och att lärarna ska få stöd i detta arbete. Projektmedlen kommer från den nationella satsningen och givit kommunen och skolan möjlihet att köpa in laborativt material till klasserna i år 4-6 samt under hösten haft en matematikutvecklare på 50 %. Se fler bilder.

Arbete

Måndagen den 23 november är det föräldraråd på Vislandaskolan. Om ni vill att vi sak ta upp vissa frågor kontakta er klassrepresentant eller Robert.

Se protokoll.

Föräldrarrådet

Genomgång av materialt som skolan har fått från projektet i matematik.

Vislanda skol IF har under två dagar arrangerat utbildning för unga ledare. Utbildningen handlar om att lära sig att leda en grupp av yngre kamrater på ett bra sätt. Många aktiviteter har testats under dagarna. Som avslutning genomfördes en GSP-navigering medhjälp av dator ochGPS.

Katarina von Bredow har under onsdagen den 21 oktober varit på besök i klassrummen för att tala om sin bok samt hur det är att arbeta som författare.

Katarina besökte klasserna i år 7 och år 8. Se fler bilder.

Arbetslag 4-6 arrangerade en "Elevens dag" där eleverna erbjöds aktiviteter som Linedans, fiske, pingis, skolskogen med grillning och röjning samt mycket mer. Tack till föräldrar som hjälpte till med transport till fisket. Det var en mycket fin dag med solsken även om det var lite kyligt på morgonen. Se flerbilder.

LinedanceLinedance var ett av valen denna dag.

Föräldrarådet på Vislandaskolan har haft möte och det finns ett protokoll att läsa om man är intresserad. Läs protokoll. Framöver kommer protokollet endast finnas att tillgå på hemsidan.

Diskussioner kring mopedföreläsning och information om skolans kvalitetsredovisning var några av dagens punkter.

Under sommaren har ett antal ungdomar i kommunen arbetat med ett demokratiprojekt. Det är ungdomar i åldern 16-18 år som då varit på besök i norra Sverige för att se hur samerna lever och bo. Ett av uppdragen som ungdomarna har är redovisa deras resa och upplevelser för år 6 på kommunens skolor. Torsdagen den 24 september var Erik, Leo och Alexander på Vislandaskolan och berättade om sina upplevelser från resan.

Onsdagen den 23 september ordnade Vislanda skol IF tillsamman med Smålandsidrotten en inspirationskväll för att titta på "Morgondagens idrott". Det var ca 60 personer som anslöt sig till kvällens aktivitet och ville vara med och forma framtiden. Andra lokala föreningar var närvarande för att finna en möjlig samarbetsform för framtiden.Fler bilder.

Föräldrarådet har möte den 29 september. Se kallelse. Om ni har något som ska tas upp kontakta er klassrepresentant eller rektor. Protokollet kommer endast att publiceras på hemsidan. Se protokoll.

Den10 septembervar hela skolan ute och rörde sig i samband om skoljoggen. Alla på skolan deltog i en klasstävling där man tävlade i de olika åldersgrupper. För de som vill finns det även möjlighet att skänka pengar till Barncancerfonden. Se fler bilder.

Masstart

Vislanda folkbibliotek har fått entillbyggd med ett grupprum, toalett som är handikappanpassad samt ett kontor. Till detta har även personalrummet tillretts.

Lars

Tisdagen den 8 september 2009 var den officiella invigningen med tal av Lars Lind%uFFFD Biblioteksassistent, och Robert Eriksson, Rektor, samt sång av elever i år 1-3.

Susanna Eriksson, Bibliotekarie, avslutade evenemanget med att tillsammans med två elever klippa banden samt bjuda eleverna på glass.

Under en månads tid har vi ett projekt att kunna erbjuda frukost i elevfiket. Det innebär att de har öppet mellan 08.00-08.20 för att eleverna ska kunna handla fralla och jos.

Alla barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Alvesta kommuns verksamhetsområde är försäkrade. From 1 septemer har Alvesta kommun ett nytt avtal med Folksam.Mer information.

Mötestiderna för föräldrarådet är den 29 september och den 23 november kl18.30 i klassrummet jämte expeditionen.Ingen skolstart utan ballonger. Även i år skickade barnen från F-3 ca 150 ballonger med små lappar upp mot skyn. Förra året färdades en ballong
ända till västkusten, därifrån vi fick en liten hälsning. Nu flög de raka vägen norrut.