Klass 4 Shanti

Klassföreståndare är Anna Ringeborn och Anton Wijk.

I Shanti går det 24 elever, varav 17 flickor och 7 pojkar. Vi har grupper/indelning i halvklass vid idrott, musik, slöjd och möjlighet till gruppering vid vissa svenska och matematiklektioner.

Mailadresser:

Anton Wijk: anton.wijk@alvesta.se

Anna Ringeborn: anna.ringeborn@alvesta.se