Klass 6 Hathi

Klassföreståndare är Ritha Schüler och Camilla Thuresson.

I Hathi är det 30 elever, 12 flickor och 18 pojkar. Klassen är delad i två, Hathi 1 och Hathi 2, samt är indelad i tre grupper på slöjden och hemkunskapen.

Kontakt:

Camilla Thuresson camilla.thuresson@alvesta.se

Ritha Schüler ritha.schuler@alvesta.se