Klass 3 Flax

Klass 3 Flax.

Klassföreståndare är Anna Fransson och Carola Karlsson.

I Flax går det 34 elever, varav 19 pojkar och 15 flickor. Vi har olika grupper i svenska, matematik, engelska, bild och idrott.

 

Mailadresser:

Anna: Anna.Fransson@alvesta.se

Carola: Carola.Karlsson@alvesta.se