Klass 2 Kung Louie

Klass 2 Kung Louie

Klassföreståndare är Victoria Stenmark.

I Kung Louie går 26 elever, 12 flickor och 14 pojkar. Vi har halvklass i idrott och möjlighet till viss delning i svenska och matematik.

 

Mailadresser:

Victoria Stenmark: victoria.stenmark@alvesta.se