Telefoniproblem

Telefoniproblemet innebär att det kan vara svårt att komma fram till våra fasta nummer. Mobiltelefonnumren funkar. Felsökning hos leverantör pågår. Det fungerar att ringa genom växeln. 0472 - 150 00 och bli kopplad.

Kontakta oss

Sjukanmälan elever
Förskoleklass              0472-151 53

1a+b 3a+3b vån 2,    0472-153 92 
1c+2a+2b+2c vån1, 0472-151 54 
4-6                                      0472-150 59


Fritidshemmen

Förskoleklass,       0472-151 53 
1:or Orion,              0472-153 92 
2:or Jupiter,           0472-151 54 
3-6 Klubben,          0472-154 12

Expedition
Tina Kjellberg 0472-15422

Rektor

Linda Holmer 0472-154 24

Bitr. rektor

Ingrid Kallström/Bengtsson 0472-154 23

Kök
0472-15419

Specialpedagoger

0472-15572

Skolpsykolog

Stepahnie Tiedt                       0472-155 89

Skolsköterska
0472-15421

Skolskurator

Madelene Mussi  0472-15426