Arbetslag

Prästängsskolan är uppdelad i 4 arbetslag - F-3A, F-3B, 4-6 och fritids.

Förskoleklasserna finns i A-huset

1c, 2a, 2b, 2c är på 1 vån. i E-huset.

1a, 1b, 3a, 3b är på 2 vån. i E-huset.

4-6 finns i A- och B-husen.

Fritids

Rönnen,Björken & Eken ligger i A-huset

Orion med 1:or är på andra våningen i E-huset.

Jupiter med 2:or är på första våningen i E-huset.

Klubben år 3-6 har sina lokaler i A-huset med ingång på övre skolgården.