Alvesta - Klasser

Arbetslag

Prästängsskolan är uppdelad i 4 arbetslag och fritids.

Förskoleklasserna finns i A-huset

3a, 3b, 3c, 2c är på 1 vån. i E-huset.

1a, 1b, 1c, 2a, 2b är på 2 vån. i E-huset.

4-6 finns i A- och B-husen.

Fritids

Rönnen & Eken ligger i A-huset

Orion med 1:or är på andra våningen i E-huset.

Jupiter med 2:or är på första våningen i E-huset.

Klubben år 3-6 har sina lokaler i A-huset med ingång på övre skolgården.