Prästängsskolan

Prästängsskolan

Byggår 1961, 1981, 1999, 2003 och 2008. Prästängsskolan är en F-6 skola. Den är belägen i östra delen av Alvesta.

Upptagningsområdet består i huvudsak av östra delarna av Alvesta samt Lekaryd och Härlöv.

De förskolor som lämnar barn till Prästängen är Bullerbyn, Lunnagård, Blommagård och Aringsås förskola.

Elevantalet är ca 440 och personalen uppgår till ca 60 personer.

Eleverna är organiserade i klasser. Skolan är tvåparallellig med treparallelliga ettor, tvåor och treor.

Skolan är uppdelad i arbetslag F-3 och 4-6

Fritids bildar eget arbetslag och samverkar även i lärararbetslagen. Fritidshemmet består av:

  •  Förskoleklasser: Björken, Eken och Rönnen.
  •  Åk1 Orion.
  •  Åk 2 Jupiter.
  •  Åk 3-6  Klubben.

Skolan har eget tillagningskök och en matsal som färdigställdes 2008.


Skolan är praktikskola till Växjö Universitet.