Elevrådet

På skolan finns det ett elevråd där varje klass har sin representant. Vill Ni påverka, förändra något, ta kontakt med din klassrepresentant så tar de upp det i elevrådet.

Styrelsen 2016

Ordförande: Colin Johansson

Vice. Ordförande: Albin Karlsson

Sekreterare: Ruxandra Iordache

Kassör: Mona Ahmed

Ledamot: Esbjörn Stenberg