Hagaskolan

Hagaskolan är en högstadieskola med ca 375 elever belägen i Alvesta centrum.

Hagaskolans vision är att i en tidsenlig skola ge alla elever förutsättningar att utvecklas och bli demokratiska medborgare i en komplex värld.

Våra ledord: Kunskap, Glädje och Gemenskap

Våra mål:

• Alla elever på vår skola ska nå målen i läroplanen och bli behöriga till gymnasiestudier

• Alla på vår skola ska känna sig trygga och se allas lika värde

• På vår skola samverkar elever, vårdnadshavare och personal