Telefoniproblem

Telefoniproblemet innebär att det kan vara svårt att komma fram till våra fasta nummer. Mobiltelefonnumren funkar. Felsökning hos leverantör pågår. Det fungerar att ringa genom växeln. 0472 - 150 00 och bli kopplad.

Hagaskolan

Hagaskolan är en högstadieskola med ca 375 elever belägen i Alvesta centrum.

Hagaskolans vision är att i en tidsenlig skola ge alla elever förutsättningar att utvecklas och bli demokratiska medborgare i en komplex värld.

Våra ledord: Kunskap, Glädje och Gemenskap

Våra mål:

• Alla elever på vår skola ska nå målen i läroplanen och bli behöriga till gymnasiestudier

• Alla på vår skola ska känna sig trygga och se allas lika värde

• På vår skola samverkar elever, vårdnadshavare och personal