Regnbågen år 3-6

I arbetslag Regnbågen ingår klasserna 3-6. Vi har ca 60 elever. Klasserna 3-4 har ett nära samarbete liksom klasserna 5-6. Inom vår verksamhet varierar arbetssätt och grupperingar för att tillgodose olika inlärningsstilar.