Specteamet

Maria Jigman arbetar som speciallärare mot förskoleklass, år 1 och år 2. Hon har examen som förskollärare och specialpedagogisk examen. Hon har tidigare arbetat inom förskola, särskola, i språkklass och haft övergripande språkstöd mot förskolan i kommunen.

För henne är det viktigt att eleverna får ha ett språk, för utan kommunikation blir vi svaga. Hon tycker att det är viktigt med specialundervisning och stöd för elever som är i behov av detta.
Hennes fritidsintressen är trädgårdsarbete, inredning och fotografering. När hon gick i skolan tyckte hon att svenska och bild var det roligaste ämnena.