F-3

Förskoleklass A - Catarina Axenbrant, Hanna Zineldin


Förskoleklass B- Anette Brynolf, Josefine Håkansson

Josefine Håkansson är förskollärare i förskoleklass B. Har arbetat på Grönkullaskolan sedan 2010 och utbildar sig just nu till förskollärare. Hon tycker att det är viktigt att ta tillvara på leken som ett redskap för lärande. På fritiden gillar hon träning, att läsa och att var i trädgrden. Hon gillar att hitta på roliga saker med sin familj. När hon gick i skolan gillade hon allt praktiskt, som bild, slöjd, idrott, hemkunskap och musik.


Förskoleklass C - Jennie Arnesson, Nina Lööv


I årskurs 1 fokuserar vi mycket på läs- och skrivinlärning och socialt samspel, men även på att utveckla våra matematiska förmågor blandat med lek och rörelse.

Vi jobbar med fonomix, att lära sig läsa och skriva med hjälp av att lyssna på ordens fonem. Vi förstärker inlärningen med tecken som stöd.

I matematiken jobbar vi mycket med att befästa kunskaper och arbeta med taluppfattning med hjäp av bl.a. numicon.

Vi arbetar varierat för att öka intresset hos eleverna och för att vi alla befäster kunskap på olika sätt.


1A- Maria Skybäck1B- Åsa Ideström Gallardo


1C-  Emma Mattsson


2A - Sanna Andersson


2B - Jessica Petersson


 2C - Pernilla Karlsson Nordin

Hon är förstelärare med uppdrag att arbeta med skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete. Hennes utbildning är inom förskolan och grundskolans år 1-3. På Grönkullaskolan har hon arbetat sedan 2002. I skolan tycker hon att det är viktigt med en tillåtande och öppen kultur där det finns tid och förståelse för olikheter. På fritiden så är hennes intressen böcker, film, teater, resor, matlagning och att umgås med vänner. När hon gick i skolan så gillade hon ämnet svenska bäst. 


 3A - Carina Andersson. Hon tycker att det är viktigt att man ska få vara nyfiken och ha roligt i skolan. På fritiden gillar hon natur och trädgård.


 3B - Marie Persson och arbetar även med Skapande skola. Hon är utbildad lärare med inriktning matematik och NO/teknik. Hon har arbetat många år i förberedelsegrupper.
Hon tycker att det är viktigt att se varje individ och att vara nyfiken när man arbetar i skolan.
På fritiden sjunger hon i kör och promenerar. När hon gick i skolan så gillade hon matematik bäst


 3C - Darya Pakkarinen