4-6

4A -


 4B- 


 4C-


 5A-


5B-


5C-


 6A-


6B-


6C -


Valbone Hasani arbetar som elevassistent. Hon är utbildad elevassistent från Ädelfors. För henne är det viktigt med barn i centrum. Hennes fritidsintressen är familj, simning och att promenera. När hon gick i skolan så gillade hon matte och kemi.


Jannie Abelsson är lärare i idrott och hälsa för årskurserna 4-6. Hon är utbildad lärare i idrott och hälsa samt i svenska och matematik. På fritiden så sysslar hon med innebandy och agility. När hon gick i skolan så gillade hon idott och hälsa bäst.