Alvesta - 4-6

4-6

4A - Monica Forsberg


 4B- Elin Petersson 


 4C- William Karlsson


 5A- Annie Wallentin


5B- Emma Mattsson är klasslärare. IMG_0268.PNG
Hon undervisar i sv/sva och matematik. Hon är förstelärare och
arbetslagsledare i arbetslag 5-6.

Hon är utbildad grundskollärare för F-6. I skolan tycker hon att att glädje, lustfyllt, variation, motivation, aktiva i sitt eget lärande, trygghet och studiero är hennes nyckelord för positivt kunskapsutveckling och inlärning.

Hennes fritidsintressen är motionssimning och följa hennes

barns innebandy och fotboll.

När hon gick i skolan gillade hon idrott bäst.


5C- Annika Dahl


 6A- Tiina Tammi Bodsj


6B- Anna Rex Samuelsson


6C - Björn Hallström


Valbone Hasani arbetar som elevassistent. Hon är utbildad elevassistent från Ädelfors. För henne är det viktigt med barn i centrum. Hennes fritidsintressen är familj, simning och att promenera. När hon gick i skolan så gillade hon matte och kemi.


Jannie Abelsson är lärare i idrott och hälsa för årskurserna 4-6. Hon är utbildad lärare i idrott och hälsa samt i svenska och matematik. På fritiden så sysslar hon med innebandy och agility. När hon gick i skolan så gillade hon idott och hälsa bäst.