4-6

 

4A - Tiina Tammi Bodsjö

IMG_0268.PNG


 

Emma Mattsson är klasslärare i 4B. Hon undervisar i sv/sva och mate

matik. Hon är förstelärare och arbetslagsledare i arbetslag 4-6.

Hon är utbildad grundskollärare för F-6. I skolan tycker hon att att glädje, lustfyllt, variation, motivation, aktiva i sitt eget lärande, trygghet och studiero är hennes nyckelord för positivt kunskapsutveckling och inlärning.

Hennes fritidsintressen är motionssimning och följa hennes barns innebandy och fotboll.

När hon gick i skolan gillade hon idrott bäst.


 

4C - Annika Dahl


 


 5C - Björn Hallström


Anton arbetar som klasslärare i 6A och undervisar i NO, svenska och engelska. Han är utbildad lärare från Linnéuniversitet. Hans fritidsintressen är idrott och musik.
När han gick i skolan gillade han idrott och historia mest.


6B -

6C - William Karlsson


 

Valbone Hasani arbetar som elevassistent. Hon är utbildad elevassistent från Ädelfors. För henne är det viktigt med barn i centrum. Hennes fritidsintressen är familj, simning och att promenera. När hon gick i skolan så gillade hon matte och kemi.


 Jannie Abelsson är lärare i idrott och hälsa för årskurserna 4-6. Hon är utbildad lärare i idrott och hälsa samt i svenska och matematik. På fritiden så sysslar hon med innebandy och agility. När hon gick i skolan så gillade hon idott och hälsa bäst.