4-6

 

4A - Tiina Tammi Bodsjö

IMG_0268.PNG


 

Emma Mattsson är klasslärare i 4B. Hon undervisar i sv/sva och mate

matik. Hon är förstelärare och arbetslagsledare i arbetslag 4-6.

Hon är utbildad grundskollärare för F-6. I skolan tycker hon att att glädje, lustfyllt, variation, motivation, aktiva i sitt eget lärande, trygghet och studiero är hennes nyckelord för positivt kunskapsutveckling och inlärning.

Hennes fritidsintressen är motionssimning och följa hennes barns innebandy och fotboll.

När hon gick i skolan gillade hon idrott bäst.


 

4C - Annika Dahl


 

Annika Lönn arbetar som klasslärare i 5A och ansvarig för skapande 

Annika L.JPG

skola Hon är legitimerad förskollärare och lärare med inriktning mot matematik, svenska och musik för F-6. Hon tycker det är viktigt att ha en god relation med eleverna och att de känner sig trygga. Hon utgår från eleverna var eleverna befinner sig i sin inlärning men också att de får möjlighet att arbeta ifatt den kunskap som de saknar för att nå upp till de kunskapskrav som krävs för årskursen.

Hennes fritidsintressen är yoga, motion och läser gärna en bra bok.

 

 


Dino Sabanovic är klasslärare i 5B. Han är legitimerad lärare och  fritidspedagog mot dem tidiga skolåren. Han tycker att det är viktigt att ha

IMG_8530.JPGgod relation med eleverna för att en positiv kunskapsutveckling ska gestaltas. Han tycker att ett grupporienterat arbetssätt är viktigt då eleverna får lära sig att förstå och kunna lyssna in varandras synpunkter och åsikter.

På fritiden spelar och tränar han fotboll, simmar och styrketränar. Han arbetar dessutom som brandman här i Alvesta.  

 

 


   5C - Björn Hallström


Anton arbetar som klasslärare i 6A och undervisar i NO, svenska och engelska. Han är utbildad lärare från Linnéuniversitet. Hans fritidsintressen är idrott och musik.
När han gick i skolan gillade han idrott och historia mest.


6B - Per Norberg

6C - William Karlsson


 

Valbone Hasani arbetar som elevassistent. Hon är utbildad elevassistent från Ädelfors. För henne är det viktigt med barn i centrum. Hennes fritidsintressen är familj, simning och att promenera. När hon gick i skolan så gillade hon matte och kemi.


 Jannie Abelsson är lärare i idrott och hälsa för årskurserna 4-6. Hon är utbildad lärare i idrott och hälsa samt i svenska och matematik. På fritiden så sysslar hon med innebandy och agility. När hon gick i skolan så gillade hon idott och hälsa bäst.