Personal

Här kan du läsa om personalen på Grönkullaskolan. Klicka på det arbetslag du vill läsa mer om!

Spec. teamet är en grupp som består av specialpedagog, speciallärare, IKT-pedagog, SVA-lärare och beteendevetare. 

Läs mer om personalen i Spec teamet här. 

Arbetslag 4-6 undervisar de elever som går i klass 4-6. Klasserna är treparallelliga. I detta arbetslag finns det även en förberedelsegrupp.

Läs mer om personalen i arbetslag 4-6 här. 

Arbetslag 1-3 och förskoleklass arbetar med de elever som går i klass 1-3 samt i förskoleklass. 1-3 treparallelliga och förskoleklass är fyrparallelliga. I detta arbetslag finns även en förberedelsegrupp. 

Läs mer om personalen i arbetslag 1-3 och förskoleklass här. 

Expeditionen består av rektor, biträdande rektorer, skolassistent, vaktmästare, skolsköterska.

Läs mer om personalen som arbetar på Expeditionen här.