Förberedelseklass

Grönkullaskolan tar varje år emot nyanlända elever. De vistas i Sverige på olika villkor och under olika förhållanden.
Eleverna kommer från skiftande bakgrunder och har med sig olika erfarenheter, kunskaper och förutsättningar. Oavsett vilka behov som finns, ska de barn och elever som kommer till skolan bemötas och tas om hand på ett välkomnande och bra sätt.
Varje nyanländ elev har rätt till en undervisning som anpassas individuellt efter elevens kunskaper, bakgrund och förutsättningar.
De nyanlända eleverna vistas i reguljär klass eller i förberedelseklass beroende på elevens behov.

Grönkulla har för närvarande 3 olika förberedelseklasser fördelade på stadierna F-6.
Nyanlända elever som bor utanför skolans upptagningsområde erbjuds, efter överenskommelse, möjlighet att skrivas in i skolans förberedelseklass om behov finns.