Klass 1 C

Hej!

Vi tycker även om att arbeta flitigt med matematik och läser mycket och gärna.

Vi pedagoger eftersträvar att arbeta med en varierad undervisning eftersom alla lär sig på olika sätt. Vi tycker att varje dag ska vara ett äventyr och att vi lär oss nya saker varje dag.

Vår klasslärare heter Darya Pakarinen.