Raketen

Är en fritidsavdelning för barn från årskurs två.

Vi har alltid en samling med barnen när de kommer från skolan kl. 13.00. Det är viktigt ur flera aspekter.
Dels behöver vi veta vilka barn som ska vara på fritids under em, eftersom det inte alltid stämmer med den lista vi har.
Dels är det bra för barnen att se vilka som är närvarande.
Dels behöver vi ofta få ut viktig information.
Dels kanske barnen behöver prata om något eller berätta något.