Solen

Solens fritids är en avdelning för barn endast från förskoleklassen.

Vi arbetar mycket med att eleverna ska känna sig trygga, både med lokalerna och med oss personal.
Varje dag går vi ut och leker, efter samlingen.
Vi pysslar, leker och spelar spel när vi är innne.

Vi som arbetar på Solen heter Jonathan, Abdi, Salwa, Anette, Hanna och Helén