Fritidsklubben

På Klubben arbetar vi för att barnen ska få en meningsfull fritid med ett varierat utbud av aktiviteter.
Vi arbetar också med barnens sociala utveckling som innebär att alla barn ska känna sig välkomna och få sin röst hörd i elevgruppen.

Vi arbetar mycket med EQ - lekar för att stärka barnens självkänsla.

På Klubben vistas barn mellan årskurs 3 - 6.